Nätbaserad undervisning

På denna sida finns information om hur personal i Ängelholm kan använda befintliga resurser för att bedriva nätbaserad undervisning. Några övergripande råd är: skapa struktur och följ schemat i möjligaste mån, fjärrundervisa i realtid och försök att skapa uppgifter som är korta och ska utföras i närtid. Fler råd till skolledning, lärare och IKT-personal finns på Skolahemma.se - se även Skolverkets information. För de som använder Facebook finns en grupp som heter Distansundervisning Sverige där mycket tips kommer.

Skolfedererad inloggning

Genom att logga in med Skolfedererad inloggning kommer all personal och alla elever åt våra gemensamma lärresurser via Fronter.

Om verktygssidan inte fungerar i Fronter - gå till denna sida!

Nätbaserad undervisning

Fjärrundervisning: undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att lärare och elever använder sig av digitala verktyg. Eleverna kan ta del av undervisningen oavsett om de befinner sig i det fysiska klassrummet eller i sina hem. Vid fjärrundervisning läser eleverna enligt schema.

Distansundervisning: innebär att undervisningen inte är bunden till en viss plats eller tid. Läraren delar sitt undervisningsinnehåll till sina elever, utan att stå i direkt kontakt med varandra i realtid. Om du arbetar med distansundervisning så var tydlig att kommunicera med eleverna hur och när de får kontakt med dig.

Planera inför fjärrundervisning

Med utgångspunkt från råden till lärare på Skolahemma.se

 1. Planera tillsammans - gör tydlig var planeringen finns, i Fronter eller Google. Om planeringen finns i Fronter kan även vårdnadshavare se den och stötta sina barn.

 2. Kommunicera med elever och föräldrar, bestäm gärna på skolan så det blir enhetligt. Hjälp till med överblick och struktur.

 3. Använd de lärresurser ni redan känner till. Se lista till höger.

 4. Öva och pröva - förbered både personal och elever så att de kan hantera de lärresurser ni ska använda.

 5. Behov av nya verktyg - ex Google Meet som vi nu har tillgång till, träna på det, följ schema om det är fjärrundervisning eller var tillgänglig vid bestämda tider vid distansundervisning.

 6. Självinstruerande lärande, engagera föräldrar men gör det så enkelt som möjligt så att eleverna kan arbeta självständigt.

 7. Social interaktion - möjliggör med ex Google Meet så att eleverna får kontakt med varandra, uppmuntra till kontakt.

 8. Särskilda behov - samplanera med speciallärare och specialpedagoger för elever med behov av mer stöd.

 9. Packa era väskor - se till att hjälpa varandra med vilken utrustning och vilket material som behövs vid en eventuell skolstängning.

 10. Elevernas förutsättningar - undersök vilka förutsättningar eleverna har att arbeta hemifrån, eventuellt behov av att ta med dator från skolan.

Gemensamma resurser

 • Fronter: information, kommunikation, planeringar, kalender, inlämningar, diskussion för frågor/svar i olika ämnen, dela länkar till läromedel mm

 • Google Workspace: Classroom, Drive, dokument, kalkyl, formulär

 • Google Meet: Onlinemötesresurs inom G Workspace for education

 • Gleerups digitala läromedel: finns från åk 1-9, fritt att anmäla för de som inte har licens att använda hela våren (1-3 och Gy), stöd vid distansundervisning

 • NE: uppslagsverk, alla läromedel fram till sommaren, länka enkelt till sidor via anslag i Fronter

 • Inläsningstjänst: tillgång till inlästa läromedel, en del skönlitteratur, Begreppafilmer,

 • Polyglutt F-6: inloggning via app i Chromebook, iPad eller mobil

 • Digitala prov med Inspera: gör enkla diagnoser eller mer avancerade prov

 • AV-media: filmer och andra tjänster, länk i anslag i Fronter leder eleverna till rätt film (Skolfederarad inloggning)

 • Creaza: gör tecknade serier, skapa filmer

 • Kikora: matteprogram för hela grundskolan och gymnasieskolan, inloggning via länk i Fronter (verktyg)

 • Landguiden: fakta om länder

Alla våra gemensamma resurser har egna sidor, se meny längst upp under interna tjänster, läs och ta del av informationen där.

Fronter 19

Fronter är navet för nätbaserad undervisning!

En kort film om vad du ska tänka på inför fjärrundervisning och vilka funktioner som finns i Fronter 19 (=itslearning).

Länkar till sidor i digitala läromedel eller filmer i AV-media kan delas direkt i anslag till eleverna. Eleverna måste först ha öppnat den skolfedererade länken till AV-media.

Lärsekvenser i Fronter19/Itslearning

Om du som lärare vill skapa en "snitslad bana" av resurser som eleven måste följa för att komma vidare, då ska du skapa en lärsekvens. Du kan även lägga in kunskapstest som bestämmer om eleven ska få gå vidare eller ej.

Google Meet - egen sida här

Innan du påbörjar en lektion i Meet, var väl förberedd med att ha Meet i ett fönster och det du ska visa i ett annat fönster, ex en presentation eller något i Fronter.

Tutorials på Googles egna sidor.

Google: utbildning och hjälp för Meet

Vill du se deltagarna samtidigt som du presenterar - koppla upp en enhet till: https://youtu.be/VOMcvlmNtJY - glöm inte att stänga av ljudet i den enhet du kör presentationen!

Om du vill skapa ett nytt Meet-videomöte eller lägga till en länk i en Google Kalender-händelse måste du vara inloggad i kommunens G Workspace-konto.

Man kan vara i flera "rum" samtidigt. Det är en bra lösning om du vill att eleverna ska arbeta i mindre grupper. De hänger i sitt gruppsamtal och du kan röra dig fritt mellan de olika samtalsrummen.

Länkar till Googles egna sidor:Ängelholms kommun: checklista vid arbete hemifrån.

Instruktioner vid distansmedverkan via Google Meet med känsligt innehåll

Mötesfunktionen:

Denna funktion bjuder du in andra deltagare till ett möte/undervisningsmöte. invalda deltagare inom kommunens G Workspace konto kan gå med utan att du godkänner tillträde. Medan deltagare utanför vår domän begär tillträde som du som skapare av mötet måste godkänna.

Den som skapar meet är den som är administratör och styr över mute och kan avsluta andra, ingen annan kan göra det, nytt från 20/3. Går att skapa meet via sidan och sedan bjuda in där så blir det samma som via G Workspace kalendern, viktigt att du ger mötet ett "nickname". INFO från Google på engelska!

Problem vid inspelning? I några fall verkar det som att filmen inte blir riktigt klar, fungerar inte när man öppnar den i Meet Recordings, går då att göra så här: ladda ner filmen till datorn (symbol upp till höger), kopiera filmen från dina hämtade filer och klistra in den i mappen Meet Recordnings, länka ut den till användarna på vanligt sätt.

Meet Manual 200313.pdf
MEET Lärare ansluta till skapad MEET.pdf
MEET - Utvecklingssamtals info för VH vt 20.pdf
MEET möte via kalender i G suite.pdf
Spela in och dela meet.mp4

Skapa möte från Outlook-kalender

Det går också att lägga till Meet i din Outlook-kalender, gå via webmail och följ instruktionen till höger.

Meet som tillägg i Outlook.pdf

Livestreamfunktionen:

Denna funktion kan du endast använda som lärare. Du måste gå in via G Workspace Kalender, skapa ett möte och en konferens med Hangouts Meet. Kopiera livestreamlänken och dela den med eleverna.

MEET - Skapa en livestream med Google Meet via kalendern i G suite.pdf


 • Via Classroom i G suite kan du nu bjuda in till Meet. Du öppnar ditt Classroom där du vill skapa ett möte i. Går till kugghjulet och letar upp Meet under Allmänt i Klassinställningar och klickar på skapa ett Meet-möte. För mer information följ denna länk.

 • I Distansundervisningsgruppen på Facebook, visar Rodrigo Parás Neira hur han förbereder mötesrum och även grupprum via Classroom och Meet, Se video. I videon berättar han om ett tillägg för Chrome som heter Mute Tab, ett tillägg som gör att det går att stänga av ljud på varje flik. Nu finns detta tillägg tillgängligt för all personal att installera från Chrome webstore. All gymnasiepersonal har den installerad i Chromeläsaren redan. Observera att du hörs och syns i grupperna om du inte själv stänger av din mikrofon och kamera i varje gruppflik.

Tillägg i Meet: Nod

På för alla användare sedan 1/4, ett tillägg som möjliggör att eleverna kan påkalla uppmärksamhet, dels genom emojis och dels genom att räcka upp handen, se bild. Tillägget syns till vänster på mötet.
Kort beskrivning av Nod och Grid View finns här!

Tillägg i Meet: Grid

På för all personal sedan 1/4, ett tillägg som möjliggör att läraren ser alla elever/deltagare på mötet. Det finns olika valmöjligheter som ställs in uppe under ikonen för Grid i mötet.


Om man väljer att inte använda Grid, klicka på ikonen så att det blir ett snedstreck över den. Sedan går det att välja de inställningar för layout som finns längst ner till höger i Meet.

Om du inte får upp den nya uppdaterade Grid bör du först se om din Chrome är uppdaterad - gå till de tre prickarna > Hjälp > Om Google Chrome och på sidan som kommer fram kan du se om din Chrome är uppdaterad. Uppdateringen kör igång automatiskt, Chrome startas om och nu ska det fungera med Grid igen.Grid påslaget, olika val

Google Jamboard

I de nio punkterna i Google hittar du Jamboard, en digital whiteboard för samarbete. I filmen till höger beskriver en användare hur han använder den i undervisningen.

Inläsningstjänst

Alla elever har tillgång till både läromedel och skönlitteratur via Inläsningstjänst och man loggar in via Fronter-verktyg-ILT. Önskar man både text och ljud söker man på fulltextböcker. I biblioteket finns även böcker på andra språk och dessa når man genom att söka på önskat språk.

Lättlästa böcker med lärarhandledning och läsförståelsefrågor

Lättlästa böcker med färdiga studiehandledningar och läsförståelsefrågor kan spara mycket tid. Gå till ILT - Biblioteket - Alla ämnen - Lättläst från Nypon förlag, Vilja förlag eller Hegas förlag för att hitta böcker. Du kan lägga till böcker som eleverna ska läsa direkt i elevernas bokhylla.

Färdigt arbetsmaterial hittar du sedan i nedanstående länkar:

Frågorna är i de flesta fall anpassade för att användas i skolan och kopplade till läroplanen.

Begreppa

Genom att logga in via Fronter - verktyg - ILT når man Begreppa. Här får eleverna tillgång till läromedel på elevens modersmål. Man har också tillgång till Begreppa-filmer för åk 7-9 i främst so- och no-ämnena. Tjänsten håller på att byggas ut även för mellanstadiet och där finns nu filmer som förklarar olika begrepp i matematik.

Polyglutt skola

Polyglutt skola är en bilderbokstjänst för elever i åk F-6. Genom tjänsten får man tillgång till ett stort antal böcker med bild, ljud och text på flera språk. Alla elever i åk F-6 kan nå Polyglutt skola via inloggning i app på sina Chromebooks. Man kan även ladda ner en app till telefonen via Play-butiken eller Appstore. Dessa är gratisappar. Vill man kunna logga in på iPad måste man köpa Polyglutt app. Tyvärr fungerar inte tjänsten på PC eller Mac.

NE:s digitala läromedel

Lärare och elever har tillgång till NE men alla kommer inte åt deras digitala läromedel som resten av terminen är gratis. Om du inte kommer åt dem, gör enligt denna instruktion från dem:

Nu finns läromedel även tillgängligt för er. Lärare och elever får tillgång genom att klicka på "Logga in med Google" och använda skola.engelholm.se. Då skapas det ett konto om det inte fanns sedan tidigare.

Det innebär att ni har kostnadsfri tillgång till "utforskarläget" av läromedel. Både lärare och elever har samma vy vilket innebär att det inte går att skapa kurser. Däremot går det att dela materialet med eleverna till exempelvis Google Classroom.

Om du exempelvis vill att eleverna ska läsa några sidor i ett läromedel, gå till sidan det börjar på, kopiera länken i webbläsaren och lägg den i ett anslag i Fronter. Eleven kommer då direkt till sidan och kan följa den instruktion du publicerat.

Creaza

Creaza anordnar också webinar, läs mer om tider på bloggen.

Andra länkar/resurser