Interaktiva skrivtavlor

Det finns många olika varianter av interaktiva skrivtavlor. I Ängelholms kommun finns det bla Smartboard och Clevertouch. Den interaktiva skrivtavlan går att likna vid en whiteboard där pedagogen kan skriva och sudda men skiljer sig på ett sådant sätt att den även möjliggör en större variation av resurser i form av bilder, ljud, faktatexter och filmer. Den interaktiva skrivtavlan är en digital gemensam yta som möjliggör interaktiva övningar, digitala lektioner och presentationer.

Smartboard

Clevertouch

Clevertouch är en interaktiv skärm med eget operativsystem som möjliggör installation av olika appar eller digitala verktyg. Det går därför att använda en Clevertouch både med och utan extern digital enhet, exempelvis dator/surfplatta.

Här finns flera filmklipp som visar olika funktioner för Clevertouch