Utan digitala verktyg

Programmera utan digitala verktyg

Datalogiskt tänkande kan du träna både med och utan digitala verktyg och det är bra att träna på datalogiskt tänkande när man ska arbeta med programmering. På den här sidan kommer vi att samla tips på hur du kan arbeta med detta.


Vad är datalogiskt tänkande? Till exempel:

  • Lösa problem och dela upp i mindre delar

  • Hitta och utnyttja mönster

  • Tänka logiskt

  • Arbeta strukturerat

  • Vara kreativ och samarbeta

Filmen visar på vikten av att ge exakta instruktioner och hur svårt detta kan vara.

Kodboken

I Kodboken hittar du analoga lekar och övningar för att prova på att prata som en dator. Exempel på övningar är: Skriv hemliga meddelanden, programmera en robotkompis och sorteringsövningar.

Programmera mera med Karin Nygårds. I de tio avsnitten deltar barn i allt klurigare utmaningar som handlar om logiskt tänkande, sortering, algoritmer och att uppmärksamma mönster och samband. Fokus ligger inte på att lära sig skriva kod eller programmeringsspråk utan på själva tankesättet – något som med fördel kan kopplas till flera olika skolämnen! Till serien finns även lektionstips och en lärarhandledning som är ett bra komplement

Databävern/Bebras Är en inspirerande tävling i datalogiskt tänkande för barn och unga i åk 2-9 samt gymnasiet. Tävlingens mål är att på ett lekfullt sätt låta barn och unga bekanta sig med programmering, logiskt tänkande och problemlösning. Det går utmärkt att använda resursen för att träna datalogiskt tänkande utan att vara med i tävlingen som genomförs i november varje år.

6 lektioner i programmering från Gratis i Skolan. Lektionerna är skapade av försteläraren Anna Uves och de är tänkta som ett stöd till er som vill ha tydliga och enkla lektioner att starta med. I ”Programmera från början” får eleverna på ett lekfullt sätt prova på den enklaste programmering och koda själva. De 5 första övningarna är analoga (utan dator eller surfplatta). Allt för att göra det så enkelt som möjligt. I den sjätte övningen som handlar om att programmera med stöd från sidan Hour of Code behövs dator.

Dansprogrammering

Geek Girls Mini beskriver hur en lektion med dans programmering kan gå till. Introducera tänket bakom programmering – att skriva instruktioner som en dator kan utföra – genom att låta barnen styra varandra. I dansprogrammering handlar det om just det, att sätta samman instruktioner för en dans