Bug race

Bug race

Lärloopen är en introduktion för nybörjare till begreppen kommando, sekvens, loop och algoritm. Begreppen beskrivs i en hub i ordlistan. Där finns det analoga övningar till hjälp för förståelsen av dem. I den andra huben beskrivs blockprogrammering. De digitala övningarna till begreppen finns här och görs med den typen av programmering. Den sista huben handlar om elevens egen uppgift. Här ska eleven visa att den kan skapa kommandon, sekvenser, loopar och algoritmer med blockprogrammering.

Trolig tidsåtgång 6-8 lektioner.

För läraren

I den här övningen ska eleverna programmera varandra som robotar. Övningen finns beskriven i länken.

Syftet med övningarna är att stärka förståelsen för begreppen kommando, sekvens, loop och algoritm

De fyra vanligaste begreppen i lektionerna

Kommando

Order till datorn vad den ska göra.

Sekvens

En serie med kommandon till datorn som den arbetar med ett i taget, i den ordning de har skrivits in. Uppifrån och ned. Varje steg utförs en gång.

Loop

En sekvens som upprepas ett bestämt antal gånger.

Algoritm

Sekvenser som sätts ihop för att slutföra en uppgift eller lösa en uppgift.

Analog övning

Ni ska vara programmerare och någon är robot. Syftet med det är att öva på hur man ger kommandon till en dator. Du övar dig att prata datorns språk och ge instruktioner som löser en uppgift, som är exakta, i rätt ordning och fullständiga.

  • Roboten ska ta sig från startposition till slutposition, utan att krocka med något hinder.

  • Programmerarna får bara använda de kommandon som presenterats.

  • Programmerarna får testa sitt program innan det är dags för uppvisning.

För läraren

Blockprogrammering och testa loop

Efter introduktionen till blockprogrammering finns det två digitala övningar att träna på under "Testa loop". Syftet är att förstärka förståelsen för begreppen, hur de hänger ihop och hur man ger order till en dator. Den första ska alla göra. Den andra, Artist, är extra material.

A) I Blockly arbetar eleverna i en övning i små steg . De tränar på att ge kommandon i sekvenser som till slut ska loopas.

B) I Artist skapar eleverna geometriska mönster i övningarna.

Scratch och 10 block

Efter introduktionen till Scratch finns en digital övning. Eleverna får 10 block och de ska använda alla för att bygga en sekvens.När alla är färdiga ska de visa resultatet för varandra. De ska diskutera hur ordningen på blocken påverkar det färdiga programmet..

Öva och pröva

Blockprogrammering

De olika blocken som man använder i blockprogrammering symboliserar olika byggstenar som man använder i programmering. Samma som vi sett tidigare. Bakom varje block döljer sig en kodsträng som ser till att det blocket står för är det som händer när vi använder det.

När man programmerar med block så har man ofta ett färdigt objekt som ska förflytta sig på olika sätt så att man övar på att använda de olika byggstenarna/blocken, för att lösa enklare problem. Ibland är man på en blank yta och ibland i en uppbyggd miljö. Det finns block som visar att man går framåt eller vänder åt höger med en viss vinkel, satt som en parameter. Och man kan välja att använda ett block för att loopa en del av koden man byggt.

Vissa system är byggda så att man kan "lyfta på locket" på blocken och se koden bakom. Det är givetvis tänkt som en övergång till att programmera med text.

Vad är blockprogrammering?

Blockprogrammering är ungefär som att bygga med lego. Med olika block bygger du ihop din sekvens och bestämmer vad som ska hända. Du provkör direkt och undersöker om resultatet blir som du tänkt.

Skulle resultatet inte bli som du vill är det bara till att byta ut felaktiga block mot ett annat som fungerar bättre.

Testa loop

Då är det dags för dig att prova på hur en loop fungerar i blockprogrammering. Här kommer två övningar.

A Labyrint i Blockly

I den första uppgiften kommer du att bygga block i en sekvens för att hjälpa en liten figur att hitta till kartnålen. Dessa symboler känner du säkert igen från Google Maps.

Hela denna uppgift består av 10 små övningar, det börjar enkelt, men du kommer få mer att klura på efterhand.

B Artist

I denna uppgift kommer du att arbeta med både konst och matematik. Med hjälp av loopar kommer du att kunna skapa riktigt häftiga konstverk.

Vad är scratch?

Med Scratch, som är blockprogrammering, kan du programmera dina egna berättelser, spel och animationer — och när du är färdig kan du dela dina projekt med andra användare.

I Scratch får du tänka kreativt, resonera systematiskt och samarbeta — viktiga förmågor för livet i 21 århundradet.

Scratch är ett projekt av Lifelong Kindergarten Group vid MIT Media Lab och det är helt gratis att använda.

Loops

Bygg med 10 block

Vad kan du skapa med endast 10 block?

I den här första uppgiften med Scratch får du 10 block att använda dig av. Du måste använda alla blocken i ditt program. Du kan använda dem 1 gång, två eller flera.

För att använda ett block mer än 1 gång kan du hämta det i listen i mitten eller så högerklickar du på blocket och "kopierar".

Gör så här

När du kommer till uppgiften läser du texten om projektet. Därefter klickar du på den blå knappen med pilar på "Se inuti"

Nu kan du börja koppla ihop blocken för att bygga ditt program.

Ta mig till uppgiften

För läraren

Eleverna ska skapa ett konto i Scratch genom att följa en instruktionsfilm. De ska dela användarnamnet med läraren. Då kan läraren följa arbetet i avslutningsuppgiften och bedöma den.

När eleverna slutfört sitt bygge av spelet Bug Race, kan de med fördel arbeta i grupp och diskutera hur spelet skulle kunna vidareutvecklas.

Syftet med övningarna är att stärka förståelsen för begreppen kommando, sekvens, loop och algoritm samt få en större erfarenhet om hur plattformen Scratch är uppbyggd och fungerar.

Bug race

Nu ska du använda Scratch till att bygga ett enklare spel, Bug Race. För att få till ditt spel följer du instruktionerna som finns på kodboken.se

Sammanställt/Framtaget på Strövelstorpsskola av Eva Heidenholm och Jan Mårtensson