Digital Storytelling

Digital Storytelling

Med datorns hjälp kan du förstärka och lyfta fram en texts budskap på många olika sätt. En bra berättelse blir kanske ännu bättre med hjälp av stämningsfulla bilder eller passande musik, som lyfter fram stämningen. Syftet med digitalt berättande är att förstärka textens budskap, och därför är texten viktig och ska alltid komma först. Struktur och röd tråd måste finnas för att resultatet ska bli bra, men också en personlig ton i syfte att beröra mottagaren.

Digital Storytelling är en idé som kommer från USA där man i mitten av 90-talet började utnyttja datorns möjligheter att skapa starka berättelser med bilder/film, tal och musik på ett sätt som inte tidigare varit möjligt på ett kostnadseffektivt och smidigt sätt. Berättandet har funnits i alla tider, långt innan vi fick ett språk. Vi var tvungna att kommunicera för att överleva. I början handlade det om att föra kunskap vidare, hur gör jag upp eld, hur håller jag elden levande? Vad går att äta, vad går inte att äta? Ju längre tiden gick och vi fick det bekvämare och framförallt säkrare så kan man tänka sig att det började berättas jakthistorier och andra skrönor. Idag berättar vi i alla sammanhang och för olika anledningar. Vi vill informera, skrämma, roa, övertyga, skapa intresse osv.

Enkelt handlar Digital Storytelling om att skapa en kort film av en personligt berättad egen historia med bilder, musik/ljudeffekter och inläst text. Se exempel nedanför.


En film om saknad och kärlek till sin pappa.

En film av Isabelle Haak

En film om känslan att utöva gymnastik i grupp.

En film av Josefine Sjöstrand

Att bygga en bra berättelse kräver bra fundament. Gruppen bakom Digital Storytelling har använt många av filmens knep att fånga sina mottagare. Här under länken kan du se vilka element som används i deras koncept.

Digital Storytellings sju element

Sidansvarig: Göran Söderlund