F-3

Programmering Åk F– 3

Här presenteras fyra olika teman för hur man kan arbeta med programmering i förskoleklass och lågstadiet.

Innehåll

Som pedagoger behöver vi förändra vårt sätt att tänka när det kommer till IT och särskilt programmering. Barnen vi undervisar är födda in i det nya samhället och de är redan på väg, medan vi vuxna halkade mitt in i det. Vi behöver möta detta med en acceptans om att vi inte alltid är de som ligger längst fram kunskapsmässigt när det kommer till programmering och IT utan i lärandesituationen får vi lära och utvecklas tillsammans med våra elever.

Syftet med dessa lektioner är att ge barnen i F-1 en lekfull väg in i programmeringens värld där vi fokuserar på möjligheter och naturlig integration. Barnen behöver inte ha några som helst förkunskaper inom programmering. Lektionsupplägget ser ut som följer och den egentliga tanken är att eleverna ska börja med att programmera roboten för att på så sätt väcka intresse.

Innehåll

I den här presentationen får du verktygen för att genomföra en analog programmeringsövning samt 2 programmeringslektioner i Scratch Junior. Scratch Jr fungerar på Chromebooks och surfplattor (ej PC).

Förhoppningsvis får du också inspiration till att arbeta vidare med programmering.

Under uppbyggnad

Innehåll

Denna lektion är en introduktion i programmering för yngre barn F-3. Lektionen innehåller en analog del där barnen leker robotar och en kombinerad digital och analog. I den digital delen använder vi Lightbot som går att använda både på iPad och ChromeBook.

Blockprogrammering ( Code.org och LEGO WeDo)

Innehåll

Denna lektion är en introduktion i programmering för yngre barn F-3. Lektionen innehåller en analog del där barnen leker robotar och en kombinerad digital och analog. I den digital delen använder vi Lightbot som går att använda både på iPad och ChromeBook.