Digitala verktyg

I Ängelholms skolor är elever i åk 1-6 utrustade med Chromebook, medan F-klass har blandmiljö bestående av iPad, PC och Chromebooks.

Årskurs 7-8 och Gy åk 1-2 har från hösten 2020 Chromebooks. Elever i åk 9 och gymnasiet åk 3 använder Mac.

Personal i förskola och i skola upp till åk 6 arbetar med PC. Personal i åk 7 och uppåt med PC eller Mac.

iPad används blandat, men främst med yngre elever och på grundsärskolan.

iPad

ChromeBook

Mac

PC