7-9

Innehåll och syfte

Att förstå vad som ligger bakom alla av de applikationer vi använder i dagen samhälle är en nödvändighet i ett källkritiskt perspektiv. Det är när vi förstår att det finns ett syfte bakom en tjänst som vi kan ta egna ställningstaganden om att vara en användare eller inte. Vi har valt att använda code.org som en introduktion i programmering för våra elever. Vi tycker att code.org är en bra start för att från grunden lära sig hur programmering fungerar, på ett lekfullt sätt, med flexibla lösningar till komplexa problem.

Begrepp

Algoritm – en lista med instruktioner för att slutföra en uppgift

Program – en algoritm som har blivit kodad till något som en maskin kan läsa av

Sekvens – En serie av steg med information till datorn. Datorn arbetar med dem ett i taget i den ordning de har skrivits in, uppifrån och ned

Innehåll och syfte

Lärloopen är en introduktion för nybörjare till begreppen kommando, sekvens, loop och algoritm. Begreppen beskrivs i en hub i ordlistan. Där finns det analoga övningar till hjälp för förståelsen av dem. I den andra huben beskrivs blockprogrammering. De digitala övningarna till begreppen finns här och görs med den typen av programmering. Den sista huben handlar om elevens egen uppgift. Här ska eleven visa att den kan skapa kommandon, sekvenser, loopar och algoritmer med blockprogrammering.

Lärloopen vänder sig till elever i åk 7

Beräknad tidsåtgång:

Trolig tidsåtgång 6-8 lektioner.

Begrepp

Kommando, sekvens, loop och algoritm.

Innehåll och syfte

I denna loop kommer eleverna i kontakt med begreppen funktioner, variabler och villkorssatser och får möjlighet att öva på programmering både analogt och digitalt. Eleverna kommer att lära sig att programmera en bullshitometer. Någonting som är nödvändigt att ha för att överleva i vårt informationssamhälle.

Begrepp

Villkorssats, variabel och funktion.