Källkritik

Under hösten 2018 har förskolor och skolor i Ängelholms kommun fokuserat på ett av våra särskilt prioriterade områden inom digitaliseringen; källkritiskt och etiskt förhållningssätt. Vårt mål är att alla barn/elever kan söka och använda information från nätet på ett källkritiskt sätt. Här nedan presenteras de olika lektionerna/teman.

I detta arbetsmoment tar eleverna itu med att sortera och värdera informationsflödet efter det att en explosion skakat huvudstaden. Det är upp till eleverna att ta reda på vilka krafter som försöker att påverka oss genom att vinkla nyheten till att passa deras ändamål.

Elev kommentarer:

  • “Jag hade jättekul och tycker det är kul när vi får lära oss genom att uppleva det själva. Det var både lärorikt, intressant och kul.” - elev åk 8

  • “Ett bra sätt att visa hur viktigt det egentligen är med källkritik på ett konkret sätt.” - elev åk 8

  • “Jag tyckte lektionen var intressant för att jag lärde mig att det är så mycket mer falsk information på internet än vad jag trodde.” - elev åk 8


Trailer - En explosion i Stockholm.mp4

I en värld i ständig förändring är det betydelsefullt att eleverna kan “utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara”. Konflikter om resurser och makt och spänningen mellan rika och fattiga länder är återkommande. I den här lektionsplaneringen får eleverna stifta bekantskap med Gapminder och ta del av olika digitala resurser för att under kursen lära sig mer om rika och fattiga länder.

“Det är både roligt och lärorikt att använda sig av Gapminder”

Gå in i en karaktär och stifta bekantskap med människor från olika tider, platser och med olika förutsättningar. Hur kan livet se ut beroende på vem du är? Diskutera, fundera och förändra din syn på världen då och nu?

Hur kommunicerar vi med varandra? Har det alltid varit så? Vad påverkar våra olika sätt att kommunicera?

Ett undervisningsupplägg där vi medvetandegör eleverna om hur vi kommunicerar, varför vi kommunicerar som vi gör och vilket ansvar var och en har i en kommunikation! Lektionsuppläggen kan användas i följd för att få en helhet, alternativt enskilt för att beröra särskilda områden.

Källkritiskt tänkande kring kartor

Du känner säkert igen dig i att inte hitta? Vad kan man göra åt det? Vilka hjälpmedel tar du till din hjälp? I en värld som förändras i en allt snabbare takt kan du kanske inte alltid blint lita på allt du ser…

Häng med på detta arbetsområde så kommer du alltid veta vart vi är på väg

Under rubriken källkritik finns också olika webbresurser på denna del av våra resurssidor. Här nedan finns länkar från Skolinspektionen, Skolverket samt Medierådets webbplats.