Säkrare på nätet

Här har vi samlat konkret och bra material för att du tillsammans med dina elever ska kunna arbeta med viktiga frågor om säker och sund nätanvändning. Materialet är som du ser åldersuppdelat och kommer bland annat ifrån Statens Medieråd och Friends.