Utlåning Skoldatateket

AV1 Skolrobot

Ansökan om tillgång till skolrobot görs av rektor och används i första hand av elever som på grund av sjukdom inte kan vara i klassrummet. Att använda skolrobot i undervisningen ska ses som särskild undervisning eller särskilt stöd. 

WorldPenScan Go

Pennan har stöd för scanning/OCR av 55 språk. Den kan även användas som direktöversättning av talat språk och klarar då av 112 olika språk och dialekter. Både text och ljudfiler kan föras över till dator, surfplatta eller mobil. Pennan är lämplig för både elever med annat modersmål och elever med läs- och skrivsvårigheter. 

C-pen

Läser upp text med talsyntes via inbyggda högtalare eller hörlurar. Du kan scanna in ord eller hel rad och få texten uppläst direkt från pennan. Texten visas även på den lilla displayen. Pennan är bra vid ex prov då man inte får använda dator med talsyntes. Den fungerar på 8 olika språk.

Tyngdväst

Tyngdväst kan hjälpa elever att koncentrera sig bättre, skapa lugn och ge ökat fokus. För att se om det är något som passar din elev har ni möjlighet att låna en väst under ett antal veckor. 

Hörselteknik

Ansökan om hörselteknik görs via Prorenata och handläggs i samråd med hörselpedagog.

Brusreducerande hörlurar

Behöver eleven hörlurar som både stänger ute störande klassrumsljud och ha möjligheten att lyssna på ex läromedel och skönlitteratur med god ljudkvalitet kan ni låna för att testa under en period.