Topp 10

Här har vi listat tio viktiga och bra saker inom det digitala som alla användare i Ängelholms skolnät kan använda sig av. 

1 Inloggning och nätverk 3 Google Workspace 5 Digitala prov 7 Inläsningstjänst 9 NE
 2  Lärplattform - Itslearning 4  Administration 6  Skoldatateket 8  AV-Media Skåne10 Digitala läromedel

1. Inloggning och nätverk

Skolfederationen

Genom att logga in på rätt ställe kommer du och elever in i Itslearning. Inloggningen är federerad vilket innebär att minimalt med uppgifter skickas krypterat över nätet. Väl inne i Itslearning kommer du åt alla tjänster som har kopplingar till inloggningen, exempelvis AV-media, Inläsningstjänst, G Workspace, NE och andra tjänster som enskilt rektorsområde kan ha.  

För att få tillgång till alla ihopkopplade tjänster är det alltså nödvändigt att logga in rätt väg >>>

Eduroam

Ängelholms skolor är anslutna till det världsomspännande nätverket Eduroam och med hjälp av guiderna som finns här till höger kan alla användare ansluta sig. Det innebär att förutom tillgång till trådlösa nät i Ängelholm kan du också få tillgång på andra ställen i Sverige och världen. Alla universitet och högskolor är anslutna och på många offentliga platser finns också Eduroam, ex flygplatser, stationer och hotell. Eduroam är ett trådlöst nätverk som ger användare högre säkerhet. Läs mer här!

Installera på iPad/iPhone, android, Mac, PC 

2. Itslearning - lärplattform

Ängelholm har Itslearning som lärplattform för personal, elever och vårdnadshavare. I Itslearning finns olika kurser där man kan nå hela eller delar av grupperingar. All kommunikation från förskola/skola med hemmen går genom Itslearning och här finns också möjligheter till planeringar, elevdokumentation och inlämningar. Genom Itslearning når personal/elever en mängd olika digitala tjänster och resurser, merparten skolfedererade, vilket innebär att användaren redan är inloggad. Itslearning har även en app tillgänglig för IOS- och Androidenheter, vilket möjliggör push-notiser vid exempelvis anslag.

Mer information om Itslearning

3. G Workspace och Chrome

Ängelholm har utbildningsversionen av G Workspace vilket innebär en helt annan säkerhet än ett vanligt Google-konto. Vi har avtal med Google och du loggar in via Fronter eller direkt här. I G Workspace finns delade dokument, Classroom, Gmail för elever och många andra saker. För att få full tillgång till allt (ex talsyntesen) ska du använda webbläsaren Chrome och logga in med din personal- eller elevidentitet. Det går att växla mellan olika identiteter, kolla alltid att det är skolidentiteten innan du felanmäler funktioner.

För all personal finns nu Ängelholms manualer tillgängliga via "Delade enheter" - direktlänk här. Du måste vara inloggad med ditt skolkonto.

4. Administration

För att arbetet ska fungera bra gäller det att allt administrativt arbete också fungerar. 

E-post går att nå via webbmail eller genom att installera klienten på datorn. 

Lägga till skrivare - instruktion i It's Learning.

Allt som gäller personuppgifter enligt personuppgiftsförordningen GDPR finns på Intranätet. Det är viktigt att ha koll på hur vi får hantera personuppgifter.
Länk till information om GDPR.

Frånvaro/närvaro, barnschema och ledighetsansökan har vi i Edlevo. För vårdnadshavare är det appen Edlevo som gäller och för personal och myndiga elever är det inloggning till en webbapplikation. Länkar till Edlevo finns i It's Learning och här på resurssidorna. På denna sida finns mer information, manualer och filmer

All information om din anställning, dina förmåner, aktuell information från kommunen finns på Insikten som du kommer åt via skolornas trådlösa nät. Du använder dina vanliga inloggningsuppgifter. 

För lönebesked och olika personalerbjudande, logga in på Benify - Fördel Ängelholm med hjälp av mobilt BankID.

5. Digitala prov med Inspera

I Ängelholms kommun har vi tillgång till det digitala provverktyget Inspera. I Inspera kan du skapa olika typer av prov med säker webbläsare. Provverktyget används alltid till nationella prov i svenska och engelska men kan användas i samtliga ämnen. Proven kan vara självrättande men du kan även skapa prov som du rättar manuellt. Du kan också välja att låta eleverna skriva proven anonymt. 

Läs mer och se på instruktionsfilmer på denna sida.

6. Skoldatateket - Digitala verktyg och hörselteknik

Vi vill att alla elever ska lyckas och därför har eleverna tillgång till olika digitala verktyg. På Skoldatateket arbetar en specialpedagog som pedagogerna kan vända sig till. Skoldatateket erbjuder även handledning till elever och vårdnadshavare. 

Alla datorer har ett antal olika program som ska underlätta tillgänglighet, exempelvis talsyntes, ordprediktion samt inlästa läromedel och skönlitteratur. 

Skoldatateket har även hand om hörselteknik som lånas ut till alla skolor för att öka likvärdigheten. 

Läs mer om Skoldatateket på denna sida!

Manualer för personal i Ängelholm finns här!

7. Inläsningstjänst

Alla elever har tillgång till inlästa läromedel och lättläst skönlitteratur via Inläsningstjänst.För elever med annat modersmål finns också Läromedelsguider på tigrinja, somaliska, dari, persiska och arabiska.

I Begreppa hittar du begrepp och korta filmer kring olika ämnesområden i SO/NO/SVA/SV/MA och teknik för åk 4-9. Till de flesta filmer finns också ett quiz och en fördjupning. Filmerna finns på många olika språk. 

Det går även att ladda ner ILT´s app till mobil/iPad. Dessa synkroniseras så elever kan lyssna på läromedel och skönlitteratur via sina mobila enheter. 

Polyglutt

Polyglutt är en bilderbokstjänst för att arbeta med språkutveckling och litteratur i förskola. Läs mer på denna sida.

Polylino

Polylino är en bilderbokstjänst. Vi har tillgång till tjänsten för alla elever i åk F-3 och särskolan. Laddar man ner appen och loggar in Skolfedererat kommer man åt tjänsten hemifrån. 

8. AV-media Skåne

Genom vårt medlemskap i AV-media Skåne har vi tillgång till olika tjänster som fritt kan användas. Även eleverna har via sin inloggning tillgång och kan därför se filmer och annat som läraren har länkat till. Vi AV-media har du bl a tillgång till:

Via Av-media har du även tillgång till Creaza

Vill du arbeta mer multimodalt så ska du prova Creaza, förutom de tre verktygen finns här många lektionsutkast klara men du kan också göra egna. Du kan enkelt tilldela uppgifter till eleverna. Mer info här!

Cartoonist

Arbeta med bilder, serier, film och ljud. Allt går att sätta samman till en produktion. 

Mindomo

Gör tankekartor och presentationer. Koppla enkelt ihop ämnet med bilder och filmer. 

AudioEditor

Vill du göra en podcast? Med AudioEditor har du tillgång till hundratals integrerade ljudklipp, både musik från olika genrer och en stor samling av ljudeffekter. 

9. NE

Via rätt inloggning har alla tillgång till NE både på arbetsplatsen och via hemmet. NE är inte bara ett uppslagsverk utan här finns mer resurser:

Läs mer om NE på denna sida

10. Digitalaläromedel

NE digitala läromedel

Läs mer om NE på denna sida
Gleerups digitala läromdel


Sidansvarig: Nils Pålsson