Polylino

Polylino

Vi har tillgång till Polylino i särskolan och i f-klass - åk 3.

Via Fronter - verktyg loggar man in i webbtjänsten. Eleverna kan logga in hemifrån med Skolfedererad inloggning. Man kan även ladda hem Polylino app för mobil.

Barbro Westlunds handledning för att främja läsförmåga och läslust kopplat till Polylino skola.

2110_handledning_polylino_v3_w.pdf

Sidansvarig: Annika Jönsson