Polyglutt

I Polyglutt förskola finn nästan 2 000 böcker. Man kan lyssna på böcker på mer än 50 olika språk. Även TAKK och teckenspråk finns i tjänsten.

Polyglutt

Vi har tillgång till Polyglutt i förskolan. Via Fronter - verktyg loggar man in i webbtjänsten eller laddar man ner Polyglutts app till Mobil, Ipad eller Chromebook.