NE

Alla elever och all personal i Ängelholm har tillgång till NE (nationalencyklopedin) som förutom uppslagsdelen även innehåller många andra användbara delar. Via vår gemensamma inloggning via Skolfederationen är allt tillgängligt även hemifrån. Du når också NE direkt här. Läs mer om NE:s kunskapstjänster nedan.

Sveriges främsta uppslagsverk, baserat på vetenskapliga principer och värdeneutralitet. Många uppslagsord finns i två versioner, varav en med ett enklare språk.

Våra ordböcker omfattar allt från svensk ordbok till ordböcker på engelska, spanska, franska och tyska samt ett 20-tal minoritetsspråk

Med Play får ni tillgång till omkring 20 000 filmer, TV- och radioprogram för elever i förskola till gymnasium. Play öppnar nya möjligheter att använda film i undervisningen oavsett ämne, både i och utanför skolan.

I våra temapaket samlar vi fakta och övningar kring ett visst ämne. Alla temapaketsövningar är knutna till läroplanerna, och till varje temapaket finns en lärarhandledning.

Nyhetsartiklar och undervisningsmaterial på svenska, engelska, tyska, franska och spanska. Uppläsning och olika svårighetsnivåer förstärker och förbättrar inlärningen.

En tjänst för alla som vill öka sina kunskaper om världens länder och utveckla sin förmåga att förstå sammanhang och dra slutsatser om globala frågeställningar.

I Världens religioner kan eleverna utforska världen ur perspektivet religion och livsåskådningar, antingen på egen hand eller tillsammans med klasskamrater och lärare.

I Junior har vi samlat lärresurser som är särskilt anpassade för förskola och F–3. Som en del av Junior har du även möjlighet att ladda ner våra appar som är speciellt framtagna i utbildningssyfte och anknutna till Lpfö 18 och Lgr 11.

Världens klimat

Äntligen är Världens klimat här! En helt ny kunskapstjänst för dig som studerar eller undervisar på högstadiet eller gymnasiet och som vill sätta dig in i världens klimat på riktigt. 

Världens klimat ger dig bland annat:


Programmering

 Vi är glada att Programmering F–9 nu ingår i dina tjänster från NE. Här får du ett digitalt läromedel som är användbart och utvecklande för alla.  

Programmering F–9 ger:

Det digitala läromedlet i programmering lämpar sig både för elever i grundskolan och för alla andra som vill ta till sig grundläggande programmeringskunskaper och utveckla sina färdigheter.

Importera grupper från Classroom

Om skolimport inte fungerar för er verksamhet, så går det att skapa Google Classroom och sedan importera eleverna som grupp till NE.

Om det skulle komma nya elever, så ska dessa läggas till i Google Classroom. Därefter går läraren till Mina grupper i NE och klickar på uppdatera-symbolen.

När grupperna är klara är det dags att tilldela läromedel!

Tilldela läromedel

Att tilldela ett komplett läromedel är enkelt i NE. Det går att bjuda in en hel klass/grupp, eller enskilda elever (genom att skapa en ny grupp med en eller flera elever).

Det är även möjligt att anpassa läromedlet genom att endast ta med de delar man själv väljer.

Sidansvarig: Markus Nilsson