Google-dokument

Funktioner i Google-dokument som ökar tillgängligheten

I Google-dokument finns enkla sätt att skapa lättlästa dokument med bra struktur och ifall du missat dessa så kommer här beskrivningar genom filmklipp.

Innehåll

 • Rubriker

 • Dokumentdisposition

 • Innehållsförteckning och sidnumrering

 • Teckensnitt

 • Kolumner

 • Stavningskontroll

 • Anpassa text

 • Röstinmatning skriv med rösten

 • Räkna ord i ett dokument

 • Översätt Google dokument

Rubriker

Det finns många olika sätt att skapa rubriker i en text, t.ex. genom att stryka under eller göra texten fetstilt eller genom att öka teckenstorleken. Det blir inte särskilt strukturerat.

I Google dokument finns enkla sätt att skapa både rubriker och struktur.

Rubrik 1 - överskrift

Rubrik 2 och 3 - underrubriker

Dokumentdisposition

När texter blir långa och innehåller flera avsnitt och ämnesområden behövs en struktur i texten.

Visa dokumentdisposition får sin struktur av de rubriknivåer du använder i texten.
Innehållsförteckning och sidnumrering

Infoga innehållsförteckning, med eller utan sidhänvisning, vilken får sin struktur av rubriknivåerna i texten.Teckensnitt

Du kan lägga till fler teckensnitt i Google Dokument. Bland annat finns nu teckensnittet Lexend som sägs förbättra läshastigheten.

Läs mer om Lexend här

G Workspace om Lexend


Kolumner

Det är väldigt enkelt att skapa kolumner i Google Docs, något som ibland kan vara bra för att skapa mer lättlästa dokument.

ex. tidningsartiklar


Stavningskontroll

När du skriver visas en vågformad röd understrykning under ord som Google Dokuments egen rättstavning inte har i sin ordlista.

 • inaktiverar stavningskontrollen

 • lägg till ord i din personlig ordlista – vågformad röd understrykning visas inte i fortsättningen.


Anpassa text

Zooma dokument:

Klicka på listpilen till höger om procentrutan.

Alternativet ”Anpassa” fyller ut hela bredden på skrivbordsytan i Google Dokument med aktuellt dokument.


Röstinmatning

Skriv med rösten

Taligenkänning kan vara ett alternativ när en elev har svårigheter att använda tangentbordet för att skriva en text.Räkna ord i ett dokument

I ett dokument kan du välja att se antalet ord och tecken under tiden som du skriver en text. Användbart exempelvis när din text får innehålla minst eller max ett visst antal tecken.Översätt dokument

Genom några klick kan du få en kopia på ditt dokument översatt till ett annat språk.


Sidansvarig: Nils Pålsson