Gleerups digitala läromedel

Elever och personal i Ängelholms kommunala grundskolor har från läsåret 19/20 tillgång till Gleerups digitala läromedel enligt följande:

Inloggning till läromedel går genom Fronter 19 och Skolfederationen, du når alla resurser genom en inloggning!

Interna dokument från föreläsningar

För användare i Ängelholm som är inloggade med Skolfederationen finns presentationer från höstens workshop här!

200331 - information från Hanna Oreborg