Digitala prov Inspera

I Ängelholms kommun har vi tillgång till det digitala provverktyget Inspera. I Inspera kan du skapa olika typer av prov med säker webbläsare. Provverktyget används alltid till nationella prov i svenska och engelska men kan användas i samtliga ämnen. Proven kan vara självrättande men du kan även skapa prov som du rättar manuellt. Du kan också välja att låta eleverna skriva proven anonymt. 

Presentation av Inspera

I den här filmen presenteras Inspera översiktligt. Här hittar du instruktioner för hur du skapar prov

Här hittar du instruktioner för hur monitor fungerar och hur du löser vanliga problem

Här hittar du instruktioner för bedömning och återkoppling

Här presenteras nyheter, tips och inspiration

Sidansvarig: Nils Pålsson