Creaza

All personal och alla barn/elever i Ängelholms skolor har tillgång till Creaza via sin skolfederationsinloggning. Creaza har idag tre olika verktyg; Cartoonist, Mindomo och AudioEditor.

Översikt

Creaza har skapat denna presentation i Mindomo för att visa på sina instruktionsfilmer.

Cartoonist

Skapa digitala berättelser, tecknade serier och film med text, bakgrunder, karaktärer, rekvisita, bilder, video och musik. Kombinera innehållet i Cartoonist med dina egna bilder, film och musik.

Ljudeditor i Cartoonist

Sedan hösten 2018 går det också att redigera ljud och film i Cartoonist.

AudioEditor

Nu är AudioEditor tillbaka med enkelt gränssnitt, varför inte låta eleverna göra en podcast eller spela in en berättelse?

Här finns en instruktion hur du enkelt spelar in ljud med AudioEditor.

Skapa serier i Cartoonist

Lägg till ljud

Lägg till bilder och video

Skapa uppgifter, tilldela och skapa grupper:

Mindomo

Samarbeta i realtid och skapa tankekartor och presentationer med text, länkar, video, ljud och bilder. Använd ditt egna material tillsammans med innehållet i Mindomo.

Uppgifter

I Creaza finner du hundratals uppgifter knutna till kunskapsmålen i olika ämnen. Det är enkelt för lärare att tilldela färdiga uppgifter, eller skapa egna uppgifter till eleverna. Uppgifter kan också vara halvfabrikat och påbörjade arbeten. Lärare kan enkelt följa arbetsprocessen för varje elev och lämna formativ återkoppling.

Länk till Creazas hemsida!

Via Creazas YouTube-kanal finns många filmer som beskriver hur du kan arbeta.