Verktyg för ökad tillgänglighet

G-Suite och Chrome

G-Suite är en molntjänst. Oavsett om du jobbar i PC, Mac eller Chromebook har du som går i Ängelholms skolor tillgång till bra läs- och skrivverktyg. De fungerar när du använder Chrome webbläsare och är inloggad med ditt skol-konto både i Chromewebbläsaren och i Google Drive.

Med språkverktyget IntoWords kan du lyssna på texter (också pdf), få ordförklaringar och få ordförslag medan skriver. Där finns också många användbara skrivmallar som ger stöd vid planering av din text. Läs om verktygets alla funktioner här. Logga in med Google Login och ditt Google-konto som är anslutet till @skola.engelholm.se

Stava Rex och SpellRight är stavningsstöd på svenska och engelska. De ska användas i efterarbetet med din text och upptäcker fler stavfel och ger också visst grammatikstöd jämfört med ett inbyggt stavningsstöd. Du hittar dessa i Google dokument under Tillägg.

I Google Dokument (Verktyg -Röstinmatning) kan du prova diktering som studieteknik. Tala tydligt och ditt tal förvandlas till text.