Skoldatateket erbjuder

Vägledning

Workshops och kurser

Skoldatateket erbjuder vägledning i användning av digitala verktyg/teknikstöd för både grupper och enskilda elever samt för pedagoger enskilt eller i grupp. För specifika elever kan digitala verktyg kompensera för förmågor som inte är utvecklade än eller ge ökad stimulans och motivation. Kontakta mig så kan vi tillsammans hitta möjligheter utifrån eleven och elevgruppen du arbetar med. Ihop med er pedagoger träffar jag även gärna föräldrar för att visa dem hur verktygen fungerar. 

Digitala verktyg är bra för alla elever. Därför kan jag komma ut och gå igenom en del av våra kommungemensamma verktyg med era elever. Åk 4 och 7 prioriteras och minst en undervisande pedagog ska vara med. 

För att se kurser och workshops som erbjuds av Skoldatateket eller mina kollegor hänvisas till nedanstående sida. 

https://resurs.skola.engelholm.se/kurser

Önskar ni utbildning i något verktyg eller program och inte hittar passade kurs så kontakta annika.jonsson2@engelholm.se


Sidansvarig: Annika Jönsson