För elever med annat modersmål

Begreppa - Greppa ämnet på flera språk

Begreppa är Inläsningstjänst flerspråkiga tjänst som kombinerar muntlig studiehandledning på elevens modersmål (Begreppaguider) med korta filmer som förklarar olika nyckelbegrepp (Begreppafilmer).

Läs mer om det i blogginlägget på EngLar bloggar!

Materialbank - tips på läromedel för flerspråkiga barn och elever från Enheten nyanlända och modersmål i Varberg

Detta dokument innehåller en lista över digitala och webbaserade verktyg som bl.a. lämpar sig för grundläggande läs- och skrivundervisning på sfi. Listan riktar sig till lärare inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare respektive i svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Översättning i Gleerups

Så översätter du Gleerups digitala läromedel med Google Translate

Aktivera studiestöd i Gleerups

Så aktiverar du studiestödet i Gleerups digitala läromedel

Ändra tangentbordsspråk på Chromebooks

Ställa in språk för tangentbord. Du kan skriva med skärmtangentbord på arabiska och sen växla till ett svenskt tangentbord.

Byt tangentbordsspråk

Chromebook ändra språk.pdf

Ändra språk på Chromebooks

Du kan ändra språk på menyerna i din chromebooks. Det går även att ställa in så att webbsidor översätts automatiskt

Ändra språk

Ändra språk till arabiska och växla tillbaka till svenska

Översätt ett Google dokument

Genom några klick kan du få en kopia på ditt dokument översatt till ett annat språk.