För elever med annat modersmål

Begreppa - Greppa ämnet på flera språk

 Begreppa är Inläsningstjänst  flerspråkiga tjänst som kombinerar muntlig studiehandledning på elevens modersmål (Begreppaguider) med korta filmer som förklarar olika nyckelbegrepp (Begreppafilmer). 

Nu hittar du filmer för både 1-3, 4-6, 7-9 och gymnasiet i samtliga so och no-ämnen, svenska, matematik, teknik, engelska och idrott och hälsa. För gymnasiet finns även filmer till Barb och fritidsoch Vård och omsorg.  Fler språk läggs till i filmerna efterhand och nu finns arabiska, dari, dari/persiska, engelska, finska, norska, polska, somaliska, svenska, thai och tigrinja. 

Quiz, begrepp och fördjupning

Till varje film finns en begreppslista med förklaringar till de nyckelord som filmerna tar upp. Listan kan också översättas till de sex olika språken. Quizfrågor på svenska hjälper eleven att testa sina kunskaper. Direktlänkar från filmen till aktuellt avsnitt i läromedelsguiden och inlästa läromedel skapar även möjlighet till fördjupning.

Begreppa - Nu på ukrainska 

Nu är arbetet påbörjat med att lägga till ukrainska som språk till 

Begreppa-filmerna. Begreppa är en tjänst som består av flerspråkiga filmer, quiz och begreppslistor på olika modersmål. 


För att komma åt Begreppa gratis, följ länkarna nedan och använd dessa inloggningsuppgifter:

Begreppa: app.begreppa.se

Användarnamn: Helpukrainebegreppa

Lösenord: Peacenow

Pratkartor - svenska - bild - ukrainska 


Skolord Värmland

Allmänna skolord ryska https://pedagogvarmland.se/skolord/allmannaskolord/ 

SYV https://pedagogvarmland.se/skolord/syv/ 


Skolverkets material 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/resurser-for-undervisning-i-modersmal 


Sara Bruun: Har samlat ihop de gratis lärresurser, läromedel och bra uppgifter, bildstöd etc som jag hittat i flödet och som vi kommer behöva för att undervisa barnen och ungdomarna från Ukraina.  Har ni fler så lägg till er själva i Team-up i Pearltrees och lägg till så bygger vi en gemensam bank. Ni hittar allt här i Pearltrees


NOK - Natur och Kultur. Läromedel på ukrainska. Gratis att ladda hem PDF


Material till barn på ukrainska 

Länkar med mer läsning Länk


Polylino

Genom ILT/Polylino eller via appen Polylino kommer man åt böcker på mer än 50 olika språk. 

Logga in med Skolfederationen och Ängelholms kommun

För att komma åt Polyglutt och Polylino skola gratis, följ länkarna nedan och använd dessa inloggningsuppgifter:

Polyglutt förskola eller Polylino skola

Användarnamn: HelpUkraine

Lösenord: Peacenow

Med anledning av situationen i världen har man även skapat en ny bokhylla som heter flykt.

Hej svenska

Mycket bra material för nyanlända 

http://www.hejsvenska.se/


Alfavux

Pedagogisk app för ordinlärning som laddas ner på iPad

Appen kostar 45 kr

https://apps.apple.com/se/app/alfavux/id806083718

Ordbok i Oribi speak

I Oribi Speak har du tillgång till en svensk ordbok som kan ge ordförklaringar, böjningsformer och exempel på svenska samt översättningar av ord till 20 andra språk (albanska, amariska, arabiska, azerbajdzjanska, bosniska, engelska, finska, grekiska, kroatiska, nordkurdiska, pashto, persiska, ryska, serbiska (kyrilliska), serbiska (latin), somaliska, spanska, sydkurdiska, tigrinska och turkiska).

Översätt ett Google dokument

Genom några klick kan du få en kopia på ditt dokument översatt till ett annat språk. När du fått din översättning ändrar röstinmatningen automatiskt språk så att du kan använda tal till text i ditt översatta dokument. Gå till verktyg röstinmatning. 

För att lyssna på dokumentet med Oribi talsyntes måste du du aktivera rösten på ditt valda språk.

Chromebook ändra språk.pdf

Ändra språk på Chromebooks

Du kan ändra språk på menyerna i din chromebooks. Det går även att ställa in så att webbsidor översätts automatiskt

Ändra språk

Ändra språk till arabiska och växla tillbaka till svenska

Skolverkets resurser för undervisning av modersmål

Här hittar ni mycket bra material från Skolverket med bland annat bildtema och skolord. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/resurser-for-undervisning-i-modersmal

Biblio - Bibliotek från familjen Helsingborg med både böcker och språkträning 

Ändra tangentbordsspråk på Chromebooks

Ställa in språk för tangentbord. Du kan skriva med skärmtangentbord på arabiska och sen växla till ett svenskt tangentbord. 

Byt tangentbordsspråk

Sidansvarig: Annika Jönsson