Programmering från scratch med Scratch Jr

Inledning

Här får du verktygen för att genomföra en analog programmeringsövning samt 2 programmeringslektioner i Scratch Junior. Scratch Jr fungerar på Chromebooks och surfplattor (ej PC). Förhoppningsvis får du också inspiration till att arbeta vidare med programmering.

Lgr 11

Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. (Kursplan - Matematik)

Att styra föremål med programmering. (Kursplan - Teknik)

Loggbok

Efter varje lektionspass ska eleverna skriva i en loggbok för att följa sitt arbete. Exempelvis: Vad har jag lärt mig idag? Hur har samarbetet fungerat?

Scratch

Prova gärna att använda Scratch JR själv innan du genomför lektionerna i klass. Här finns en interaktiv beskrivning av gränssnittet för Scratch JR.


Begrepp

Algoritm

En algoritm är en detaljerad beskrivning av de åtgärder som behövs för att utföra en uppgift. Genom att följa en algoritm kan man lösa ett visst problem eller en uppgift eller skapa något nytt. Ett matrecept, noterna till en komposition, uppställning med division och handarbetsbeskrivningar är algoritmer. En algoritm kan skapas t.ex. med hjälp av satser och upprepnings- och villkorsstrukturer.

Objekt

Om du skapar ett program för utlåning av böcker på bibliotek så är varje bok ett objekt. Böckerna har alla olika attribut, men samma saker kan definieras. Det vill säga du kan ange författare, titel, genre och om den är utlånad eller ej. Alla böckerna i programmet är objekt av klassen "böcker för utlåning". En klass är alltså en modell för hur någonting ser ut eller struktureras, objekten följer den strukturen, men kan vara av olika karaktär.

Sekvens

Kommandon som sker i tur och ordning först, sedan, sist.

Funktion

Inom programmering är en funktion en kodsnutt som kan utföra en viss uppgift. Den skapas ofta på ett sätt så att den kan anropas flera gånger från olika ställen i programmet man bygger. Samma funktion kan användas med olika parametrar och variabler som påverkar hur den används.

Förberedelser analog övning

Analog övning - min morgonrutin

I denna inledande lektion är tanken att eleverna ska få en förförståelse för begreppet algoritm.

  • Presentera begreppet.

  • Visa därefter ett klipp från UR:s programserie "Programmera mera" som heter "Vad är en algoritm?". Visa från början och ca. 5 minuter in i filmen.

  • Be eleverna förklara begreppet.

  • Presentera och dela ut uppgiften "Min morgonrutin".

  • I de 8 rutorna ska eleverna rita hur en morgon ser ut för dem. Alla rutorna ska användas. Första ska visa när de vaknar och den sista när de åker/går till skolan. Förklara för eleverna att det inte är så viktigt hur väl de ritar. Efter att de ritat klart så klipper de ut sina rutor och byter med en kompis för att pussla ihop varandras algoritmer.

  • Skriv i loggboken. Vilket begrepp har jag lärt mig? Förklara!


Förberedelser Scratch JR

Lektionener med Scratch JR

Programmering från scratch med Scratch Jr.pdf