FAQ om Chromebook

Om du har frågor som inte det ges svar på här, gå in och svara på detta formulär.

MS Officeprogram installerade på Chromebook?

Nej, programmen kommer finnas tillgängliga via molnet i Office 365. Men det optimala är att du som lärare går över till G Suite dokument, presentationer och kalkyl.

Kommer MS Officeprogramfiler kunna användas offline?

Ja om du som lärare/elev delar/sparar dem via G Workspace Drive och eleven gör dem tillgängliga för offline läget. Så kan eleverna arbeta i Drive med Googles appar offline. Delar du ut dem via Classroom och delar ut vars en kopia till eleverna, måste eleven aktivt göra ett val att de ska gå och redigera i offlineläge. Se manual eller video!

Kan eleverna spela in ljud och film som tidigare?

Ja via andra program, som WeVideo och Soundtrap, vilket lärare och elever kommer att ha tillgång till. Finns under mappen ”Länkar” i bokmärkesfältet. se på sidan "Kretiva verktyg".

Inspera - hur går det med SafeExamBrowser som eleverna laddar ner till Mac?

Betydligt smidigare då appen uppdateras automatiskt och eleverna går in via kioskläge innan de loggar in på sitt @skola.engelholm.se konto. Se manual

Kan vi arbeta på samma sätt i Ma och Fy med Geogebra?

Geogebra ska fungera eftersom den fungerar webbaserat också.

Länk till Classic.

Geogebra finns även i Kikora

Nätverket kommer det att räcka till?

Noderna ska förtätas på gymnasiet, ett arbete som ska vara igång under våren 2020. Detta har varit planerat sedan tidigare då kunskapen om nätverksproblem funnits. Noder för gymnasiet är inköpta i februari 2020.

Vilken hjälp behöver eleverna för att kunna arbeta offline om nätet inte fungerar?

Genom tydliga instruktioner hur de ska göra och hur de kan förbereda sig genom att ställa in möjligheten för offline läge på Chromebook. Video som visar inställning för offline.

Vi har apple-TV i klassrummen. Kommer detta att ersättas med Chromecast?

I dagsläget kommer lärarna ha kvar MAC. Ska eleverna visa något får de dela via Drive och visa genom lärarens MAC. Eftersom det är lärarna som ska kunna casta via Apple-tv och ny lärardator kommer att bli PC efterhand när macarna byts ut för lärarna kommer det finnas en lösning för detta för lärarna.

Hur ska eleverna koppla upp sig mot vår nätverksskrivare med Chromebook?

Eftersom det fungerar i de yngre åldrarna ska det inte vara några problem på gymnasiet. Lösning kommer att presenteras för IKT- administratörer.

Extern cd-spelare hur fungerar den, med Chromebook?

Macs egen cd/dvd fungerar bara på MAC. Men andra DVD/Cd spelar går att använda på Chromebook, ex ASUS.

Då det är en "pekskärm" undrar jag om det finns möjlighet till pennor så man kan använda den som en ritplatta också?

Ja det kommer finnas en penna med och skärmen är en Wacomskärm. Det fungerar att rita på skärmen. Och finns appar där pennan fungera, ex. Målarduk.

Kommer Chromebook vara tillräcklig för vissa ämnen på gymnasieskolan (programmering, matematik osv)?

För matematik och den programmering som finns i de kurserna ja, där ska Chromebook fungera. Det enda är att du som lärare kan få använda mer webbaserade lösningar, exempelvis Colaboratory som kan skjutas ut via G Workspace admingränssnittet. Kort introfilm om Colab.

För teknikprogrammets programmeringskurser och el-data, har vi dialog med dessa lärare för en bra lösning.