Mellanstadiet

Programledarna Idun och Samson tar reda på barn och ungas perspektiv och syn på internet. Hur använder de nätet? Och vad är källkritik? Är det bra med så mycket skärmtid? De träffar influencers och forskare som förklarar och svarar på frågor om nätet och dess påverkan på barn och unga. Hur kommer vi använda det i framtiden? Målgruppen är främst årskurs 4-9 men serien passar även föräldrar, lärare och alla som vill veta mer om unga och medie- och informationskunnighet (MIK

iiS Digitala lektioner

iiS Digitala lektioner hittar du många lektioner utifrån Netikett och Lag och rätt. ex. Känsliga uppgifter och integritet, Om nätmobbning, Samtal om nätetikett, Ta ansvar för tygghet på nätet och Skriv nättråd till vuxna.