Högstadiet och gymnasiet

Gilla Hata Horan

Gilla Hata horan är en ungdomsroman om nätmobbning som har kommit till genom ett samarbete mellan Johanna Nilsson, Friends och Pocketförlaget. Det är en stark bok som väcker många känslor och tankar kring en angelägen fråga som berör unga. Den passar därför bra att använda i undervisningen. Till detta ändamål har Friends tagit fram en lärarhandledning som stöd för klassdiskussioner i årskurs 8-9 och gymnasiet.

Livstid- diskussionsmaterial för årskurs 6-9

Livstid handlar om barn och ungas trygghet och säkerhet på internet. Det innehåller ett elevhäfte och en lärarhandledning. (Microsoft, Medierådet, MSU)

https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/vanliga-amnen/unga-och-internet/saker-pa-natet/

Lärarhandledning

Elevmaterial