Vårdnadshavare

Hur talar man som vuxen om sociala medier med barn och unga? Här hittar du ett antal snabbguider för vuxna som vill lära sig mer om de ungas digitala vardag.

Affischen innehåller konkreta och enkla förslag på hur föräldrar kan stötta sitt barn i hens digitala vardag och hur de kan ta reda på mer om vad som gäller på nätet.

Surfa Lugnt arbetar för att höja vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet. Vad gör unga på nätet? Vilka risker och möjligheter innebär internet? Hur ska jag som vuxen agera? De har samlat många råd och vägledningar för vuxna med barn på nätet.

Här kan du lära dig mer om barn och ungas intressen och vad som pågår i deras digitala vardag. Vilka är egentligen Bea, Daniel eller Felicia och vad betyder det att ”pranka” någon?

Spelläraren Felix Gyllenstig Serrao bloggar om spel för att skapa en förståelse för spel för föräldrar och pedagoger. Bloggen är även en informationsplats för lärare och föräldrar kring spel.

Vet du vad Fortnite är?

Projekt Nätkoll har under tre år arbetat för att:

  • Öka och sprida generell kunskap om internetanvändning bland barn och unga med NPF.
  • Förmedla kunskap, strategier och metoder så att unga med NPF, deras föräldrar och andra vuxna omkring dem, känner sig tryggare och risken för negativa upplevelser på nätet minskas.
  • Öka och bevara ungas positiva kontakter på nätet.

Grooming är ett växande problem som går längre och längre ner i åldrarna. Vi tror på att redan tidigt informera om riskerna med att ha kontakt med okända människor på internet. Tillsammans med Ulrika Rogland har Aktiv skola tagit fram en handboken om sexuella övergrepp. Handboken riktar sig i första hand till föräldrar och tar upp frågor som vad är grooming och vad gör jag om mitt barn blivit utsatt.