Webbresurser

Upphovsrättskolan innehåller spel och övningar om upphovsrätt för elever och lärare på grundskolan. Skolan innehåller alltifrån lyckohjul och memoryspel till praktiska övningar och minneslistor för en skoluppgift eller förberedelse för en nyhetssändning. Övningarna är uppdelade i åk 1-3, 4-6, 7-8 och sist åk 9. Den pedagogiska grundtanken bygger på idén med spelliknande övningar. Det ska helt enkelt vara kul att lära sig upphovsrätt!

MIK-portalen från Årstaskolan

Årstaskolan bibliotikarier har samlat samlat uppgifter och material för att arbeta med grundskoleelevers medie- och informationskunnighet. MIKportalen är uppbyggd efter läroplanens mål och progression kring informationssökning, källkritik, digitala verktyg och säker kommunikation. Alla dessa delar faller inom ramen för MIK.

Granska och förstå källor från Natur och Kultur. Kostnadsfritt lektionstips för åk 3–6:

De har samlat lästips och lektionsförslag för dig som vill arbeta med källkritik i klassrummet.

Ladda gärna ner foldern med lektionsförslag och tillhörande kopieringsunderlag där du får praktiska tips på hur du kan arbeta med källkritik med dina elever.

Mobile Stories är en hemsida som vänder sig till lärare, rektorer och bibliotekarier. Här finns material som är fritt att ladda ner.

Mediekompass är ett hjälpmedel för lärare som vill använda tidningar i undervisningen. Där finns även lektionstips som kan sorters på ämne, årskurs och tema. Du kan ex. välja källkritik

Bakom Mediekompass står TU - Tidningsutgivarna som värnar om ett öppet och demokratiskt samhälle. Mediekompass hette tidigare Tidningen i Skolan.

Källkaramell - Källkritik

Häng med Holger och Fixx på Cyberresa. I denna låt tränar du på vad du kan tänka på för att bli säkrare på källkritik och internetanvändning.

Här hittar du Viralgranskarens skolmaterial för nedladdning – lektionerna riktar sig till både äldre och yngre elever och lär även lärare hur man viralgranskar.

På Orka plugga finns ett tema med olika filmklipp som berör källkritik. ex.