Digitala verktyg

I Ängelholms skolor är elever i åk 1-6 utrustade med Chromebook, medan F-klass har blandmiljö beståenda av iPad och PC.

Från åk 7 och upp till gymnasium används Mac.

Personal i förskola och i skola upp till åk 6 arbetar med PC. Personal i åk 7 och uppåt med Mac.

iPad används blandat, men främst med yngre elever och på grundsärskolan.

iPad

ChromeBook

Mac

PC