Sju element

Digital Storytellings sju element för en lyckad berättelse.


  1. Poäng
  2. Dramaturgi
  3. Känslor
  4. Den egna rösten
  5. Musik
  6. Disposition
  7. Tempot

Poäng - Alla berättelser som är intressanta har en poäng och en röd tråd. I Digital Storytelling bör du berätta den i jagform så som du upplever historien men du måste alltid ha mottagaren i åtanke när du berättar din historia för att det ska bli effektiv och intressant för andra. Tänk på att du skriver och berättar för en publik. Undvik att upprepa massa fakta.

Dramaturgi - Handlar om att skapa en spänning, en nyfikenhet mot mottagaren. Du vill att din mottagare ska uppleva hela din berättelse. Bygg din historia så den är intressant från början till slutet.

Känslor - Om du tror på din egen berättelse blir det bäst. Då blir den DIN berättelse. Att vara personlig är inte samma sak som att vara privat. Din personliga berättelse tillsammans med bilder, musik/ljud kommer hjälpa dig att behålla publikens intresse. Tänk på att allt ska samspela för att det ska bli så bra som möjligt.

Den egna rösten - Din egna röst är viktig. Det är din berättelse och den bör läsas in med din röst. Ta dig tid att hitta känslan i din berättelse och träna dig på hur den bör läsas upp. Spela in den flera gånger och välj ut den bästa.

Musik - Alla som sett en film vet att musiken är viktig för att skapa en känsla. Hitta musiken som förstärker din röst och din berättelse så växer din film. Tänk på att undvika musik med sång i eftersom det kan bli en distraktion mellan din röst och det som sjunger. Du kan också använda ljudeffekter som förstärker känslan i din berättelse. Var försiktig så de inte tar över.

Disposition - Planera din berättelse. Fundera på vad dina bilder kan berätta. Text och bild bör inte berätta samma saker. Var effektiv med dina val. Längre är inte alltid bättre.

Tempot - Du väljer din rytm efter ditt innehåll i din berättelse. Musikhastighet, talhastighet, bildvaraktighet, panorering och zoomningshastighet bidrar alla till tempot i berättelsen. Ofta är tempot konstant men du kan använda tempo för att accelerera, stoppa för att skapa en effekt i din berättelse. Om inte rytmen och berättelsen fungerar tillsammans finns risken att publiken tappar intresset.