Frånvaro Ängelholm

instruktionsfilmer

På den här sidan hittar du RIKTs egna instruktionsfilmer för frånvaroprogrammet Tieto Education.

En kort presentation av programmet

Här hittar du en översiktlig presentation av frånvaroprogrammets funktioner.

Hur du registrerar frånvaro

Här får du en kort information om hur du registrerar frånvaro i programmet. Den stundtals suddiga bilden beror på att elevernas namn är dolda.

Registrera frånvaro för annan lärare

När du vikarierar kan du registrera närvaron för ordinarie lärare direkt i programmet.

Elevöversikten

Elevöversikten är bra att använda om du vill få en bild av hur det ser ut för en specifik elev under en period. Här kan du få information om alla elever du undervisar.

Uppföljning - mentor

I denna film får du information om hur du kan få sammanfattande information om klassens eller elevens närvaro i alla ämnen.

Uppföljning - undervisande lärare

Här får du information om hur du snabbt kan få en bild av gruppens frånvaro.