Tieto Edu

Tieto Education används av förskola/skola i Ängelholms kommun. Förskolan del heter "Planering förskola & fritidshem" och här registreras anhöriguppgifter, närvaro/frånvaro samt schematider. I skolan används "Pedagogingången" som bland annat innehåller Närvaro/Frånvaro, Klasslistor, Betyg och Ledighetsansökan.
Vårdnadshavare använder appen Tieto Education eller webbapplikation (info på engelholm.se).
Personal samt myndiga elever använder webbapplikation. I webbapplikationen kan eleverna se sin frånvaro och länk till applikationen för elever och personal finns i Fronter. På denna sida finns länkar och filmer till funktioner/hantering.

På engelholm.se finns information till vårdnadshavarna. Här finns både länkar till manualer samt annan information.

Information på engelholm.se

Ängelholms manualer

Dessa manualer finns i Ängelholm - arkiv och du behöver vara inloggad via Skolfederationen för att komma åt dem.

Ängelholms instruktionsfilmer

Klicka på bilden nedan för att komma till instruktionsfilmer!

Tietos manual för ledighetsansökan

Tieto Edu - Ledighetsansökan.pdf

Tietos manual för lärare

Närvaro Frånvaro manual lärare.pdf

Tietos manual för lärare och administratörer.

Närvaro Frånvaro för lärare.pdf

Frånvaroanmälan för vårdnadshavare via app