Schema, frånvaro

Från läsåret 2019/2020 används Tieto Education för all närvaro/frånvarohantering samt registrering av schematider förskola/fritidshem i Ängelholms kommunala förskolor och skolor. Vårdnadshavare använder appen Tieto Education. Personal samt myndiga elever använder webbapplikation. I webbapplikationen kan eleverna se sin frånvaro och länk till applikationen för elever och personal finns i Fronter. På denna sida finns länkar och filmer till funktioner/hantering.

På engelholm.se finns information till vårdnadshavarna. Här finns både länkar till manualer samt annan information.

Information på engelholm.se

Ängelholms manualer

Dessa manualer finns i Ängelholm - arkiv och du behöver vara inloggad via Skolfederationen för att komma åt dem.

Ängelholms instruktionsfilmer

Klicka på bilden nedan för att komma till instruktionsfilmer!

Tietos manual för lärare

Närvaro Frånvaro manual lärare.pdf

Tietos manual för lärare och administratörer.

Närvaro Frånvaro för lärare.pdf

Filmer för lärare, administratörer samt vårdnadshavare:

Registrera lektion och bekräfta

Översikt

Uppföljning

Administratör anmäler frånvaro

Frånvaroanmälan för vårdnadshavare via app