Polyglutt

Polyglutt

I Polyglutt förskola finn nästan 2 000 böcker och i Polyglutt skola ca 2 600 böcker på svenska och mer än 50 andra språk. Även TAKK och teckenspråk finns i tjänsten.

Vi har tillgång till Polyglutt i både förskola, särskola och i åk F-3. Via Fronter - verktyg loggar man in i webbtjänsten eller laddar man ner Polyglutts app till Mobil, Ipad eller Chromebook. Elever i förskoleklass och F-3 kan även logga in hemifrån med Skolfedererad inloggning.