Polyglutt

Polyglutt

Från 2019 och tre år framåt har förskola, förskoleklass och särskola tillgång till Polyglutt

Polyglutt är en app där det finns fler än 1000 böcker på svenska, och upp till 45 olika andra språk. Även TAKK och teckenspråk finns i tjänsten.