NE

Alla elever och all personal i Ängelholm har tillgång till NE (nationalencyklopedin) som förutom uppslagsdelen även innehåller många andra användbara delar. Via vår gemensamma inloggning via Skolfederationen är allt tillgängligt även hemifrån. Du når också NE direkt här. Läs mer om NE:s kunskapstjänster nedan.

Sveriges främsta uppslagsverk, baserat på vetenskapliga principer och värdeneutralitet. Många uppslagsord finns i två versioner, varav en med ett enklare språk.

Våra ordböcker omfattar allt från svensk ordbok till ordböcker på engelska, spanska, franska och tyska samt ett 20-tal minoritetsspråk

Med Play får ni tillgång till omkring 20 000 filmer, TV- och radioprogram för elever i förskola till gymnasium. Play öppnar nya möjligheter att använda film i undervisningen oavsett ämne, både i och utanför skolan.

I våra temapaket samlar vi fakta och övningar kring ett visst ämne. Alla temapaketsövningar är knutna till läroplanerna, och till varje temapaket finns en lärarhandledning.

Nyhetsartiklar och undervisningsmaterial på svenska, engelska, tyska, franska och spanska. Uppläsning och olika svårighetsnivåer förstärker och förbättrar inlärningen.

En tjänst för alla som vill öka sina kunskaper om världens länder och utveckla sin förmåga att förstå sammanhang och dra slutsatser om globala frågeställningar.

I Världens religioner kan eleverna utforska världen ur perspektivet religion och livsåskådningar, antingen på egen hand eller tillsammans med klasskamrater och lärare.

I Junior har vi samlat lärresurser som är särskilt anpassade för förskola och F–3. Som en del av Junior har du även möjlighet att ladda ner våra appar som är speciellt framtagna i utbildningssyfte och anknutna till Lpfö 98/10 och Lgr 11.

Världens klimat

Äntligen är Världens klimat här! En helt ny kunskapstjänst för dig som studerar eller undervisar på högstadiet eller gymnasiet och som vill sätta dig in i världens klimat på riktigt.

Världens klimat ger dig bland annat:

  • Bästa förutsättningarna att djupdyka i klimatfrågan med fakta och insikter om klimat och klimatförändringar förr, nu och i framtiden.
  • Mängder av infografik, filmer, animationer och NE-artiklar som underlättar inlärningen.
  • Innehåll författat av Sveriges främsta experter på klimat.


Programmering – en tidig julklapp

Vi är glada att Programmering F–9 nu ingår i dina tjänster från NE. Här får du ett digitalt läromedel som är användbart och utvecklande för alla.

Programmering F–9 ger:

  • Förståelse för vad programmering är.
  • Tillgång till olika onlineverktyg för block- och kodprogrammering som hjälp för färdighetsträning.
  • All programmering som ingår i läroplanen för grundskolan (Lgr 11) i ämnena matematik och teknik.

Det digitala läromedlet i programmering lämpar sig både för elever i grundskolan och för alla andra som vill ta till sig grundläggande programmeringskunskaper och utveckla sina färdigheter.