Kikora

Genom vårt avtal med AV-media har all personal och alla elever tillgång till matematikprogrammet Kikora via Skolfedererad inloggning. På denna sida hittar du länkar och filmer till Kikora.

Med hjälp av Kikora får eleverna omedelbar återkoppling och kan se hela uträkningen, linje för linje. Kikora har 30 000 uppgifter för åk 4-9 och 9 000 uppgifter för gymnasiet.

Kom igång med Kikora

Inloggning i Ängelholm sker via Fronter, välj Verktyg och därefter Kikora.

Går även att gå in direkt i Kikora via denna länk.

Skapa elevgrupper i Kikora

Dela ut övningsuppgifter och tester

Tyda rapporter över utdelningar