Google Workspace


Google Workspace

I G workspace kan du dela dokument och mappar med andra inom vår domän (skola.engelholm.se), dvs alla elever och personal.

Via G workspacesker delning av dokument, lagring, samarbetet och den formativa bedömningen.

Navet i G workspace kallas Drive och du kommer åt detta genom att logga in på google.

användarnamn: förnamn.efternamn@skola.engelholm.se

lösenord: samma som till Fronter.

Drive är den del som ligger i "molnet" (en fysisk serverplats där allt i Drive sparas).

I Drive finns även de appar tex. Google Dokument och Google Presentationer, där möjligheter att skapa samarbete finns. Det går även att ladda ner en APP som heter Drive DirektSynk till datorn (inom skolnätet), då skapas en länk till Drive i molnet som skapar möjlighet att spara i molnet och arbeta direkt på datorn och spara i molnet efter utfört arbete. Genom Drive direkt synk slipper du belasta din dators hårddisk med lagring. Se information om Drive DirektSynk.

Det är viktigt att följa kommunens etiska regler, gällande hantering av "känsliga uppgifter",