Fronter - Support

Alla elever, all personal och alla vårdnadshavare har inloggning till Fronter, Ängelholms lärplattform för förskola, skola och vuxenutbildning. Genom att logga in i Fronter har användarna åtkomst till flera andra kommungemensamma tjänster.

Du hittar en hel del både korta och lite längre filmer, samt manualer som Fronter producerat på supportsidorna!


Föreläsning av Jenny Jonsson den 13/8 om planeringsverktyget i Fronter 19.