Fronter som nav

Alla elever, all personal och alla vårdnadshavare har inloggning till Fronter, Ängelholms lärplattform för förskola, skola och vuxenutbildning. Genom att logga in i Fronter har användarna åtkomst till flera andra kommungemensamma tjänster.

Fronter som nav

Vi använder Fronter för att nå ett antal andra digitala tjänster, och man kan med fördel länka till exempelvis Google Classroom i ett kursrum eller direkt i ett anslag. Vi utgår alltså hela tiden från Fronter.

Lärplattformen används som skolornas informationskanal till både elever, vårdnadshavare och personal, och tillgänglighet är därför mycket viktigt! En helt ny app är under utveckling.