Fronter - Inloggning

Alla elever, all personal och alla vårdnadshavare har inloggning till Fronter, Ängelholms lärplattform för förskola, skola och vuxenutbildning. Genom att logga in i Fronter har användarna åtkomst till flera andra kommungemensamma tjänster.

Inloggning i Fronter

Inloggning sker via https://engelholm-fronter.itslearning.com, och du väljer där om du loggar in som elev/personal eller vårdnadshavare. När du loggat in kommer du till dina kurskort, med en översikt över de kurser du har tillgång till. Som elev och personal är du automatiskt inloggad i en del andra kommungemensamma digitala tjänster via skolfederation.

Vårdnadshavare loggar in med BankID.