Fronter - Minutmanualer

Alla elever, all personal och alla vårdnadshavare har inloggning till Fronter, Ängelholms lärplattform för förskola, skola och vuxenutbildning. Genom att logga in i Fronter har användarna åtkomst till flera andra kommungemensamma tjänster.

Lärandemål

Om du lägger till lärandemål i din kurs så blir det tydligt för eleverna varför de arbetar med olika uppgifter och vad som förväntas av dem. Med kunskapskraven som finns kopplade till de olika ämnena och årskurserna kan du dessutom bedöma elevers arbeten i matrisform.


#F19, #Lärandemål, #Fronter

Matrisbedömning 1

Matrisbedömning del 1 - Skapa uppgift

Observera! Endast kunskapskrav har färdiga matriser kopplade, men det går att skapa egna kriterier till exempelvis centralt innehåll.

Om du vill kunna se sammanställning i bedömningsöversikten så måste du även välja en bedömningsskala, det räcker då alltså inte med matrisbedömning.


#F19, #Matris, #Bedömning, #Fronter

Matrisbedömning 2

Matrisbedömning del 2 - Inlämning


#F19, #Matris, #Bedömning, #Fronter

Matrisbedömning 3

Matrisbedömning del 3 - Bedömning


#F19, #Matris, #Bedömning, #Fronter

Matrisbedömning 4

Matrisbedömning del 4 - Resultat


#F19, #Matris, #Bedömning, #Fronter

Avstämmaren

Innehåll och funktion

Kursmall och bedömning


#F19, #Avstämmaren, #Avstämning, #Fronter

Bibliotek 1

Att lägga till resurser i biblioteket är ett bra sätt att återanvända samma material i flera kurser. Det går även att dela med sig av materialet till andra i biblioteket. Observera att om en resurs i biblioteket ändras så slår ändringen igenom på samtliga kopior.

Om du har väldigt många resurser som du vill använda i en annan kurs, så är det smidigare att kopiera innehåll (se Kopiera innehåll nedan).


#F19, #Innehåll, #Kopiera, #Resurser, #Bibliotek, #Fronter

Bibliotek 2

Att hämta resurser från bibliotek. I exemplet hämtas eget material från Din samling.


#F19, #Innehåll, #Kopiera, #Resurser, #Bibliotek, #Fronter

Kopiera innehåll

Om du har mycket resurser i en kurs, och vill använda alla eller vissa av dem i en annan kurs, så kan du använda Kopiera till - och sedan välja kurs. Du måste minst ha rollen Lärare i kurserna.


#F19, #Innehåll, #Kopiera, #Resurser, #Fronter

Koppla G Suite till Fronter

Om du kopplat ditt G Suite-konto till Fronter så har du tillgång till dina Drive-filer direkt i lärplattformen, och kan enkelt lägga till resurser i din kurs eller i dina inlämningsuppgifter.


#F19, #Gsuite, #Drive, #Inlämningsuppgift, #Fronter

Inlämningsuppgift 1

Inlämningsuppgift del 1 - Skapa inlämningsuppgift

I inlämningsuppgifter kan du enkelt ställa in så att varje elev får en egen kopia av en tillagd fil.


#F19, #Inlämningsuppgift, #kopia, #Gsuite, #Drive, #Fronter

Inlämningsuppgift 2

Inlämningsuppgift del 2 - Elev lämnar in

Dags för eleven att lämna in sin uppgift!

Om eleven inte har kopplat sitt G Suite-konto, så blir hen ombedd att göra det. Detta sker bara första gången.


#F19, #Inlämningsuppgift, #kopia, #Gsuite, #Drive, #Fronter

Inlämningsuppgift 3

Inlämningsuppgift del 3.1 - Lärarrespons

Som lärare kan du kommentera direkt i elevens inlämnade arbete och sedan skicka tillbaka det för omarbetning.


#F19, #Inlämningsuppgift, #Gsuite, #Drive, #Kommentera, #Fronter

Inlämningsuppgift del 3.2 - Elev lämnar in på nytt

  • Eleven får notis i klockan

  • Öppnar och omarbetar inlämningen

  • Lämnar in på nytt


#F19, #Inlämningsuppgift, #Gsuite, #Drive, #Kommentera, #Fronter

Inlämningsuppgift 4

Inlämningsuppgift del 4 - Bedömning

När eleven lämnat in den färdiga uppgiften är det dags för bedömning. Bedömningen kan se ut på olika sätt beroende på uppgiftens inställningar.


#F19, #Inlämningsuppgift, #Gsuite, #Drive, #Kommentera, #Bedömning, #Fronter

Arkivera kurser

Vid läsårsslut är det en god idé att arkivera sina gamla kurser. Allt innehåll finns fortfarande tillgängligt för kursdeltagare, men kursen syns inte längre bland kurskorten.

#F19, #Arkivera, #Kurs, #Läsår, #Fronter

Skapa ny kurs 1

Skapa ny kurs del 1 - Kursmall

Med kursmallarna får du en bra utgångspunkt för din nya kurs!

#F19, #Mall, #Kurs, #Läsår, #Kursmall, #Fronter

Skapa ny kurs 2

Skapa ny kurs del 2 - Återanvända planeringar

Du kan enkelt återanvända planeringar från dina arkiverade kurser. Allt som är inlagt i planeringarna följer med till din nya kurs med bibehållen mappstruktur.

#F19, #Arkivera, #Kurs, #Läsår, #Planering, #Fronter

Skapa ny kurs 3

Skapa ny kurs del 3 - Kopiera innehåll

Innehåll i form av mappar, dokument eller andra resurser kan enkelt kopieras till din nya kurs.


#F19, #Kurs, #Läsår, #Fronter

Boka utvecklingssamtal

Skapa din bokning för utvecklingssamtal i Fronters registreringsverktyg! På så sätt får vårdnadshavare informationen och bokningen snyggt förpackad i lärplattformen.


#F19, #utvecklingssamtal, #bokning, #Fronter

IUP del 1

IUP del 1 - Skapa IUP

Mentor skapar individuella utvecklingsplaner för sina mentorselever (på vissa skolor sköter lokal Fronteradministratör detta). Använd fliken "Mentor" i toppmenyn. IUP:n visas för elev och vårdnadshavare när mentor väljer att publicera den.


#F19, #IUP, #elevdokumentation, #Fronter

IUP del 2

IUP del 2 - Inför och under utvecklingssamtal

Individuella utvecklingsplaner består av omdömen från kurser, och en framåtsyftande planering. Standardfält är Hur gick det?, Var är vi?, Vart ska vi?, hur gör vi? samt Extra anpassningar. Den framåtsyftande planeringen fylls vanligen i av mentor och kan användas som underlag vid utvecklingssamtal.

#F19, #IUP, #elevdokumentation, #utvecklingssamtal, #Fronter

IUP del 3

IUP del 3 - Omdömen och avstämning

De omdömen som dina mentorselever får i olika ämnes- eller klasskurser samlas i elevens IUP. Vad som syns under omdömen är beroende på vilken period eller planering man väljer. Observera att omdömen kan visas eller döljas för elever - detta kontrolleras i kurs.

#F19, #IUP, #elevdokumentation, #omdömen, #avstämning, #utvecklingssamtal, #Fronter

Meddelandeverktyget

I Fronter finns en flexibel meddelandefunktion för gruppkonversationer eller enskilda meddelanden. Funktionen är tillgänglig både på webben och i Fronter app.

Immersive reader

Talsyntes och översättningsfunktion i Fronter

Nu finns det möjlighet att få text i anslag uppläst och översatt till ett flertal olika språk. Läsaren kan även kontrollera textstorlek, teckenavstånd, färg och uppläsningshastighet.