Fronter - Funktioner

Alla elever, all personal och alla vårdnadshavare har inloggning till Fronter, Ängelholms lärplattform för förskola, skola och vuxenutbildning. Genom att logga in i Fronter har användarna åtkomst till flera andra kommungemensamma tjänster.

Startsidan

Startsidan är det första som möter dig när du loggat in i Fronter. Här visas alla kurser du har tillgång till, och symboler visar om det finns nya anslag eller uppgifter. Du har möjlighet att stjärnmärka de kurser som är viktigast, de hamnar då överst. Observera att en kurs måste vara stjärnmärkt för att du ska kunna se kalender mm.

Kurs

Beroende på din roll så har du tillgång till olika kurser. Varje rektorsområde har exempelvis en informationskurs som riktar sig till vårdnadshavare, och som elev har man tillgång till sin årskurs och kanske några olika ämneskurser. På kursens överblick tar du del av de anslag som publicerats, samt planeringar, kalenderhändelser och uppgifter.

Om du saknar en kurs så kontaktar du lokal Fronteradministratör.

Verktyg

Här hittar du de verktyg du har tillgång till som antingen elev eller personal. Några exempel är Självservice och lösenordsbyte för personal, Elevdokumentation, Creaza, Landguiden, AV Media och Inläsningstjänst (ILT) för elever och personal.

Kalender

I kalendern listas alla kalenderhändelser som skapats i de kurser du har tillgång till.

Inlämningsuppgifter

Lärare har möjlighet att skapa inlämningsuppgifter i Fronter. Inlämnade dokument kan då plagiatkontrolleras och man får en klar bild över vilka som lämnat in uppgifter. Det går även att knyta inlämningsuppgifter till en specifik planering eller ett planeringsområde.

I Fronter finns olika möjligheter att bedöma elevarbeten, manualer finns här!

Planeringar