Fronter 19

Alla elever, all personal och alla vårdnadshavare har inloggning till Fronter, Ängelholms lärplattform för kommunal förskola, skola och vuxenutbildning. Genom att logga in i Fronter har användarna åtkomst till flera andra kommungemensamma tjänster.

  • Inloggning för personal/elever - vårdnadshavare
  • Fronter som nav - när du loggat in med Skolfederationen får du tillgång till andra tjänster
  • Funktioner i Fronter, t ex. elevdokumentation, information, kalender, inlämningar med plagiatkontroll osv
  • Korta klipp som beskriver olika moment i Fronter
  • Fronters instruktionsfilmer och manualer

Vårdnadshavarinloggning i Fronters nya app.

Presentation från Fronter-workshop om planeringsverktyget.

Fronter 19 - Planeringsverktyget.pdf

Presentation från Fronter-workshop "Kom igång med Fronter".

Fronter 19 - Kom igång med Fronter19.pdf

Kort introduktionsfilm om Fronter 19 Ängelholm finns här!

Föreläsning av Jenny Jonsson den 13/8 om planeringsverktyget i Fronter 19.