Vid provtillfället

På den här sidan finns information om hur monitorn fungerar samt om vanliga problem och hur du kan lösa dem. Längst ned på sidan finns en lathund för problemhantering samt en blankett som du kan använda för anmälan till support. Blanketten skickas till cecilia.nilsson3@engelholm.se

Information om hur montorn fungerar


Hur det fungerar för eleven vid provtillfället

Om batteriet tar slut eller datorn hänger sig för eleven