Efter provet

På den här sidan finns instruktioner för hur du arbetar med bedömning i Inspera.

Bedöma prov


Bedöma i nya monitorn


Visa elevernas riktiga namn


Om datorn hänger sig eller batteriet tar slut så att eleven inte har hunnit lämna in


Kommentera i elevens text


Skriva ut proven